Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA”

 

uprzejmie zawiadamia lokatorów, że w dniu 02 maja 2018 r. Spółdzielnia będzie nieczynna.

W tym dniu dyżur pełnić będzie pogotowie techniczne pod nr tel. 604 284 550

Rozumiem, przejdź

do strony głównej