TELEFONY DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ:

 

 

Centrala / sekretariat:

(32) 266-86-11

(32) 292-62-62

 

Wewnętrzne numery telefonów do Spółdzielni

21 - CENTRALA/ SEKRETARIAT/DZIAŁ MIESZKANIOWY  

 

Zarząd Spółdzielni:

23 - PREZES Zarządu
32 - Zastępca Prezesa Zarządu

 

Dział Techniczny:

25 - Kierownik Działu Technicznego
30 - Administracja

 

Dział Księgowości:

32 -Główna Księgowa
26 -Rachuba
27 -Czynsze i Windykacja