7. Regulamin dostępu i użytkowania modułu eBOK

 

 

pobierz pełną informację ...

8. Regulamin PRZETARGÓW

 

 

pobierz pełną informację ...

6. Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów

oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali oraz zasad rozliczania się z użytkownikami

zwalniającymi mieszkanie.

 

 

pobierz pełną informację ...

4. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania obowiązujący do 31 grudnia 2022.

 

 

pobierz pełną informację ...

5. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania obowiązujący od 1 stycznia 2023.

 

 

pobierz pełną informację ...

2. Regulamin porządku domowego.

 

 

pobierz pełną informację ...

1. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

 

 

pobierz pełną informację ...