1. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

 

 

pobierz pełną informację ...

2. Regulamin porządku domowego.

 

 

pobierz pełną informację ...

4. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania -tekst jednolity.

 

 

pobierz pełną informację ...

5. Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów

oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali oraz zasad rozliczania się z użytkownikami

zwalniającymi mieszkanie.

 

 

pobierz pełną informację ...

7. Regulamin PRZETARGÓW

 

 

pobierz pełną informację ...

6. Regulamin dostępu i użytkowania modułu eBOK

 

 

pobierz pełną informację ...