Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Wymiana 6 szt. pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Lwowska 1 - 1szt., ul. Struga 60 - 1szt., ul. Struga 58 - 1szt., ul. Struga 44 - 1szt., ul. Struga 42 - 1szt., ul. Hutnicza 4 - 1szt. w Sosnowcu"

pobierz pełną informację Ogłoszenia ...

1. Przedmiar Hutnicza 4 m. 1,4,7,10 pion wod-kan kuchenny

pobierz pełną informację

2. Przedmiar Lwowska 1 m. 1,4,7,10 pion wod-kan w łazienkach

pobierz pełną informację

3. Przedmiar Struga 42 m. 31,34,37,40,43 pion wod-kan w łazienkach

pobierz pełną informację

4. Przedmiar Struga 44 m. 1,4,7,10 pion wod-kan w łazienkach

pobierz pełną informację

5. Przedmiar Struga 58 m. 18,21,24,27,30 pion wod-kan w łazienkach

pobierz pełną informację

6. Przedmiar Struga 60 m. 31,33,35,37,39 pion wod-kan w łazienkach

pobierz pełną informację

7. Formularz ofertowy

pobierz pełną informację

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pobierz pełną informację

9. Wykaz wykonanych robót

pobierz pełną informację

10. Wzór Umowy

pobierz pełną informację

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont nadproża pod spocznikiem biegu schodowego w piwnicy budynku mieszkalnego przy

Pl. Kościuszki 9 w Sosnowcu"

pobierz pełną informację Ogłoszenia ...

1. SPECYFIKACJA ROBÓT

pobierz pełną informację

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic farbami emulsyjnymi i olejnymi, malowanie balustrad w budynkach przy ul. Staszica 23 i Pl. Kościuszki 13 w Sosnowcu"

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
  „„Remont pokrycia dachu oraz kominów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy Pl. Kościuszki 13 w Sosnowcu"

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
  „Malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic farbami emulsyjnymi i olejnymi, malowanie balustrad w budynku przy ul. Struga 56-58-60 w Sosnowcu"

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 "
Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej wraz z przykanalikami, budowę studni kanalizacyjnych, podłączenie odprowadzeń wody deszczowej do nowej instalacji kanalizacyjnej przy Pl. Kościuszki 1 i 3 w Sosnowcu""

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonanie wiaty śmietnikowej z remontem nawierzchni dla budynków przy ul. Zbaraskiej 1,3 w Sosnowcu"

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Kompleksowy remont dachu budynku przy Pl. Kościuszki 9 w Sosnowcu”

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
  „Malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic farbami emulsyjnymi i olejnymi, malowanie balustrad oraz wymianę drzwi do piwnicy na drzwi techniczne stalowe pełne w budynkach przy Pl. Kościuszki 11, ul. Nowopogońskiej 51-53 oraz przy ul. Struga 38-40-42 w Sosnowcu”

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
  „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynków wielorodzinnych przy ul. Zaruskiego 5,7,9 w Sosnowcu.”

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
 Remont pokrycia dachu głównego z kominami i pracami towarzyszącymi, remont pokrycia dachu bocznego z ogniomurami i filarkami, remont pokrycia dachu przybudówki w budynku przy ul. Staszica 11 w Sosnowcu”

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
 Remont płyt balkonowych wraz z pracami towarzyszącymi, wymiana balustrad balkonowych w budynkach przy ul. Hutniczej 4a w Sosnowcu

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
 Remont płyt balkonowych wraz z pracami towarzyszącymi, wymiana balustrad balkonowych w budynkach przy ul. Hutniczej 4a w Sosnowcu

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


  Remont pokrycia dachu oraz kominów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy Pl. Kościuszki 11 w Sosnowcu.


 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 Remont pokrycia dachu oraz kominów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Staszica 23 w Sosnowcu.


 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


 
Malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic farbami emulsyjnymi i olejnymi, malowanie balustrad oraz wymianę drzwi do piwnic na drzwi techniczne stalowe pełne w budynkach przy ul. Hutniczej 1, 1a, 1b oraz przy ul. Struga 34, 36, 62 w Sosnowcu"

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ul. Staszica 19a
 

Zamawia w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie:

Remont drogi dojazdowej, chodnika, wykonanie utwardzenia pod śmietnik wraz z montażem osłony śmietnikowej dla budynku przy ul. Sucha 19 w Sosnowcu.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

Znak sprawy 7/ZP/2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

Znak sprawy 6/ZP/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 


 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na:

 

 

Demontaż istniejącego oświetlenia i montaż oświetlenia energooszczędnego wewnętrznego i zewnętrznego typu LED w budynkach zlokalizowanych w Sosnowcu, przy ulicy: Struga 38-42, Struga 44-48, Hutniczej 1, Hutniczej 1 A, Hutniczej 4, Hutniczej 5,  Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, Zbaraskiej 3, Czeladzkiej 21,  Nowopogońskiej 51-53.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na roboty instalacyjne w budynkach pod nazwą:

 

 „Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych polegająca na demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej instalacji dostosowanej do zmniejszonego zużycia energii cieplnej po termomodernizacji budynków”

 

POIS.01.07.01-00-0085/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

 

znak SPRAWY: 3/zp/2018

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na

Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Sosnowcu

przy ul. Mościckiego 22 należącego do zasobów mieszkaniowych

 Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” ogłasza przetarg nieograniczony na 

 

Termomodernizację budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48,  Hutniczej 1, 4, 5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 Prawa zamówień publicznych w systemie nieobowiązkowym.