3.Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

 

 

pobierz pełną informację ...

2. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku.

 

 

pobierz pełną informację ...

1. Ustawa  Prawo spółdzielcze z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm): 

 

 

pobierz pełną informację ...