ZARZĄD

 

 

Prezes Zarządu:mgr Izabela Chełmińska

 


 Zastępca Prezesa Zarządu, Główna Księgowa:

 


mgr Anna Skorupa

 

 

Członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA” dyżurują w każdy poniedziałek.
Zgłaszający interwencje i wnioski mieszkańcy przyjmowani są w godz. 14.00-16.00.

 

Ponadto możliwe jest przyjmowanie członków Spółdzielni w innym terminie,
jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie.

 RADA NADZORCZA

 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA” w Sosnowcu 
Kadencja 2023-2026
  

 

Lp.

 

Nazwisko i Imię

 

Pełniona funkcja

1

 

 

Izabela Kuczborska

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2

 

 

Tomasz Rosikoń

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3

 

 

Robert Siba

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

4

 

 

Tomasz Skóra

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

5

 

 

Rafał Witkowski

 

 

Członek Komisji Rewizyjnej Rady NadzorczejCzłonkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA" pełnią dyżur w trzeci  poniedziałek miesiąca w godz.16.00-17.00.

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole tekstowe