RODO

 

 

1. klauzula informacyjna -pobierz

2. Klauzula informacyjna dla członków rodzin lub partnerów pracowników -pobierz

3. Klauzula informacyjna dla członków spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni -pobierz

4. Klauzula informacyjna dla kontrahenta - dostawcy towarów i usług -pobierz

5. Klauzula informacyjna dla najemców, dzierżawców -pobierz

6. Klauzula informacyjna dla pracownika SM NASZA -pobierz

7. Klauzula informacyjna dla pracownika zatrudnionego na innej podstawie niż stosunek pracy SM NASZA -pobierz

8. Klauzula informacyjna na stronę internetową SM NASZA  formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT -pobierz

 

9. Polityka Prywatności na stronę internetową SM NASZA -pobierz