Wzory Pism

1. Deklaracja przystąpienia do grona członków spóldzielni -pobierz

2. Oświadczenie o wysyłaniu korespondencji drogą elektroniczną -pobierz

3. Oświadczenie o wysyłce korespondencji na wskazany adres-pobierz

4. wniosek  na dodatek mieszkaniowy -pobierz

5. wniosek o wymianę podzielnika -pobierz

6. Wniosek o wymianę stolarki okiennej-pobierz

7. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie remontu -pobierz

8. Wniosek ponowne rozliczenie c.o. -pobierz

9. Wniosek o wydanie zaświadczenia do notariusza do banku. -pobierz

 

10. OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI -pobierz

 

11. Wniosek o dostęp do modułu eBOOK:

    a) Załącznik 1 -pobierz

    B) Załącznik 2 -pobierz