1. Wiosek o  wymianę  uszkodzonego  podzielnika  kosztów  ciepła.  -pobierz

2. Wniosek o  przeprowadzenie  przeglądu  stolarki  okiennej. -pobierz

3. Wniosek o  wyrażenie  zgody  na  wymianę  grzejnika. -pobierz

4. Wniosek o  wyrażenie  zgody  na  wymianę  we  własnym  zakresie  stolarki  okiennej. -pobierz

5. Wniosek o dokonanie ponownego rozliczenia kosztów ciepła. -pobierz

6. Deklaracja przystąpienia w poczet członków. -pobierz

7. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego -pobierz

8. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie remontu mieszkania. -pobierz

9. Zgłoszenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. -pobierz

 

10. Wniosek o dostęp do modułu eBOOK:

    a) Załącznik 1 -pobierz

    B) Załącznik 2 -pobierz

Wzory Pism