ARCHIWUM 2017 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” w Sosnowcu

 

ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami)

na:

Termomodernizację 4 budynków mieszkalnych usytuowanych w Sosnowcu przy ulicy Struga 38-42,  Struga 50-54, Hutniczej 1A, Nowopogońskiej 51-53   należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA”

 

 

pobierz pełną informację ...

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

pobierz pełną informację ...

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

pobierz pełną informację ...

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

pobierz pełną informację SIWZ ...

 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ

2. Załącznik nr 2 do SIWZ

3. Załącznik nr 3 do SIWZ

4. Załącznik nr 4 do SIWZ

5. Załącznik nr 5 do SIWZ

6. Załącznik nr 6 do SIWZ

7. Załącznik nr 7 do SIWZ

8. Załącznik nr 8 do SIWZ

9Załączniki nr 9 do SIWZ :

a) Oświadczenie projektanta do  STRUGA 38-42

B) Projekt Budowlany  Hutnicza 1A

c) Projekt Budowlany  Nowopogońska 51-53

d) Projekt Budowlany Struga 38-40-42

E) Projekt Budowlany Struga 50-52-54

F) Przedmiar Hutnicza 1A

G) Przedmiar Nowopogońska 51-53   

G1)Przedmiar Nowopogońska 51-53 NOWY!

H) Przedmiar Struga 38-42

H1) Przedmiar Struga 38-42 NOWY!

I) Przedmiar Struga 50-54

I1) Przedmiar Struga 50-54 NOWY!

10. Załącznik nr 10 do SIWZ

11. Załącznik nr 11 do SIWZ

12. Załącznik nr 12 do SIWZ

12a. Załącznik nr 12 do SIWZ NOWY!

13. Załącznik nr 13 do SIWZ


 

Informacja o wyborze ofert na termomodernizację budynków
mieszkalnych w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, Struga 50-54, Hutnicza 1A,
Nowopogońska 51-53.

 

1 z 6

2 z 6

3 z 6

4 z 6

5 z 6

6 z 6

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM 2017 r.

 

 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZA" w Sosnowcu ul. Staszica 19a, 

 

Zawiadamia o przetargu nie ograniczonym na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w sosnowcu przy :

 

 

                                                                                              ul. Pl. Kościuszki 1 oraz 3

 

Termin składania ofert do dnia 14.04.,2017 r.

 

pobierz pełną informację ...

 

 

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZA" w Sosnowcu ul. Staszica 19a, 

 

Zawiadamia o przetargu nie ograniczonym na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w sosnowcu przy :

 

 

                                                                                              ul. Staszica 5 , 7  oraz 13

 

Termin składania ofert do dnia 14.04.,2017 r.

 

 

pobierz pełną informację ...

 

 


ARCHIWUM 2015 r.

 


1. Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZA" w Sosnowcu ul. Staszica 19a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczym-KRS pod numerem KRS 0000172807, NIP: 6441015502, REGON: 272599434,

zawiadamia o przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Sosnowcu ul. Struga 62. 

pobierz pełną informację ...

 

 

ARCHIWUM 2014 r.

 

1. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu - ocieplenie i wymiana pokrycia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 1-3. 

 

pobierz pełną informację ...

 

 

 

2. Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Sosnowcu przy ul. Staszica 17, Staszica 21, Staszica 23.

 

pobierz pełną informację ...

 

 

 

3. Przetarg nieograniczony na docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sosnowcu przy:
a). ul. A. Struga 34 
b). ul. A. Struga 56-58-60, 
c). ul. Hutnicza 1B  
 

pobierz pełną informację ...

 

 

 

ARCHIWUM 2013 r.

 

 

1. Przetarg nieograniczony na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sosnowcu przy ul. A. Struga 36. 

 

pobierz pełną informację ...

 

 

 

2. Przetarg na roboty budowlane - przy placu Placu Kościuszki 11 i 13.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA” w Sosnowcu, ul. Staszica 19a,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział  VIII Gospodarczym-KRS pod numerem KRS 0000172807, NIP: 6441015502, REGON: 272599434

zamawia w trybie przetargu  nieograniczonego: 

Naprawę budynków mieszkalnych w Sosnowcu przy Pl. Kościuszki 11 i 13.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać od wtorku do piątku
w Dziale Technicznym S.M. „Nasza” w godzinach: od 800do 1400  po wpłaceniu 100,00 zł w kasie Spółdzielni. Oferta powinna zostać złożona w siedzibie Zamawiającego bądź wysłana listem poleconym

na adres Zamawiającego w zalakowanej kopercie z opisem „Przetarg na naprawę budynków miszkalnych

w Sosnowcu przy Pl. Kościuszki 11 i 13”, do dnia 06.03.2013 r do godziny 1200 Ofertę uznaje się za wniesioną

z chwilą jej dostarczenia Zamawiającemu.
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa o godz. 900 w dniu 07.03.2013r, w siedzibie S.M. „Nasza".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole tekstowe