SZUKAMY SOLIDNYCH I TANICH WYKONAWCÓW  
 

Informujemy Czytelników strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA”, posiadających własne firmy - o możliwości nawiązania współpracy i przedstawiania swoich ofert na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych itp. (określonych w planach robót remontowych w naszych zasobach. Wykonawcy proponujący najkorzystniejsze warunki realizacji robót mają szansę zawarcia ze Spółdzielnią stosownych umów po wyborze ich ofert w drodze komisyjnego wyboru ofert i po spełnieniu innych określonych dla wyboru warunków (jak np. wniesienie określonego wadium, gwarancji, itp.) 
 

Zainteresowani oferenci mogą bezpośrednio kontaktować się w celu uzyskania szczegółowych informacji.