STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZA” W SOSNOWCU 


DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3


DZIAŁ II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 4

Rozdział 1. Członkostwo w Spółdzielni 4
Rozdział 2. Prawa członków 7
Rozdział 3. Obowiązki członków 8
Rozdział 4. Ustanie członkostwa 9
Rozdział 5. Wpisowe i udziały 11

 

DZIAŁ III. ORGANY SPÓŁDZIELNI 11
Rozdział 1. Walne Zgromadzenie 11
Rozdział 2. Rada Nadzorcza 15
Rozdział 3. Zarząd 18
Rozdział 4. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i dla Zarządu 20


DZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE 21


DZIAŁ V. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 22
Rozdział 1. Zasady ogólne 22
Rozdział 2. Zarządzania nieruchomościami i opłaty 24


DZIAŁ VI. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 28
Rozdział 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 28
Rozdział 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 33
Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu 36
Rozdział 4. Najem lokali 39
Rozdział 5. Zamiana lokali 41


DZIAŁ VII. LUSTRACJA 41


DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 42


Pełny statut spółdzielni w załączonych plikach do pobrania: 

 

 

pobierz pełną informację ...