Przedmiotem przetargu jest sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 

 

  1. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy ulicy ZARUSKIEGO 9 w Sosnowcu o pow. użytkowej 25,31m2 – cena wywoławcza 45.000,00zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych ) - wadium w wys. 10% = 4.500,00zł. – mieszkanie mieści się na parterze, składa się z pokoju oraz kuchni, wc wspólnego użytku, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 3594, KM 56, obręb 0010 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/000327357/1, wynosi 185/10000.
  2. Lokal mieszkalny nr 11 położony przy ulicy PLAC KOŚCIUSZKI 9  w Sosnowcu o pow. użytkowej 49,79m2  – cena wywoławcza 95.800,00zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych ) - wadium w wys. 10% = 9.580,00zł. – mieszkanie mieści się na 1 piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, istnieje możliwość podłączenia c.o. Do lokalu mieszkalnego przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 6,80m². Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 53, KM 63, obręb 0011 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00065204/2, wynosi 432/10000.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2019r. o godzinie 1300 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu  przy ulicy Staszica 19A.

Lokale można obejrzeć po uprzednim umówieniu się z pracownikiem w Spółdzielni w dniu :

19.12.2019r. w godzinach od 1300 do 1400

       Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej powinna być dokonana na rachunek bankowy w GETIN BANK O/Sosnowiec  nr rachunku: 98 1560 1166 0000 9100 0011 6040.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do licytacji powinien złożyć w siedzibie Spółdzielni  do dnia 20.12.2019r. do godz. 14°° następujące dokumenty: