Przedmiotem przetargu jest sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 

 

  1. Lokal mieszkalny nr 24 położony przy ulicy Hutniczej 1A w Sosnowcu o pow. użytkowej 43,81m2  – cena wywoławcza 84,100,00zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto złotych ) - wadium w wys. 10% = 8.410,00zł. – mieszkanie mieści się na 1 piętrze, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, c.o. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 9,26m². Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 4442, KM 51 obręb Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00064698/4, wynosi 358/10000.
  2. Lokal mieszkalny nr 1 położony przy ulicy Plac Kościuszki 11 w Sosnowcu o pow. użytkowej 16,20m2– cena wywoławcza 28,600,00zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych ) - wadium w wys. 10% = 2.860,00zł. – mieszkanie mieści się na parterze, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, wc wspólnego użytku, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 10,66m². Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 52/2, KM 63 obręb Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00032319/1, wynosi 97/10000.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2019r. o godzinie 1300 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu  przy ulicy Staszica 19A.

 

Lokal można obejrzeć po uprzednim umówieniu się z pracownikiem w Spółdzielni w dniu :

27.05.2019r. w godzinach od 1600 do 1700

       Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej powinna być dokonana na rachunek bankowy w GETIN BANK O/Sosnowiec  nr rachunku: 98 1560 1166 0000 9100 0011 6040.