Przedmiotem przetargu jest sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy ulicy ZARUSKIEGO 9 w Sosnowcu o pow. użytkowej 25,31m2 – cena wywoławcza 45.000,00zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych ) - wadium w wys. 10% = 4.500,00zł. – mieszkanie mieści się na parterze, składa się z pokoju oraz kuchni, wc wspólnego użytku, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 3594, KM 56, obręb 0010 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/000327357/1, wynosi 185/10000.


2. Lokal mieszkalny nr 11 położony przy ulicy PLAC KOŚCIUSZKI 9 w Sosnowcu o pow. użytkowej 49,79m2 – cena wywoławcza 95.800,00zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych ) - wadium w wys. 10% = 9.580,00zł. – mieszkanie mieści się na 1 piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, istnieje możliwość podłączenia c.o. Do lokalu mieszkalnego przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 6,80m². Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 53, KM 63, obręb 0011 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00065204/2, wynosi 432/10000.


3. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy ulicy STASZICA 5 w Sosnowcu o pow. użytkowej 26,25m2 – cena wywoławcza 28.000,00zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych ) - wadium w wys. 10% = 2.800,00zł. – mieszkanie mieści się na parterze, składa się z pokoju oraz kuchni, wc wspólnego użytku, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 78, KM 52, obręb 0011 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00063110/2, wynosi 611/10000.


Lokale można obejrzeć po uprzednim umówieniu się z pracownikiem w Spółdzielni w dniu : 07.09.2019r. w godzinach

od 15:00 do 16,30