Przedmiotem przetargu jest sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych:

 

 

  1. Lokal mieszkalny nr 7 położony przy ulicy ZARUSKIEGO 9 w Sosnowcu o pow. użytkowej 26,70m– cena wywoławcza 40.600,00zł. (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset złotych ) - wadium w wys. 10% = 4.060,00zł. – mieszkanie mieści się na    1 piętrze, składa się z pokoju oraz kuchni, wc wspólnego użytku, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 3594, KM 56, obręb 0010 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/000327357/1, wynosi 195/10000.
  2. Lokal mieszkalny nr 11 położony przy ulicy PLAC KOŚCIUSZKI 9 w Sosnowcu o pow. użytkowej 49,79m2– cena wywoławcza 95.800,00zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych ) - wadium w wys. 10% = 9.580,00zł. – mieszkanie mieści się na 1 piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, istnieje możliwość podłączenia c.o. Do lokalu mieszkalnego przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 6,80m². Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 53, KM 63, obręb 0011 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00065204/2, wynosi 432/10000.
  3. Lokal mieszkalny nr 22 położony przy ulicy STRUGA 40 w Sosnowcu o pow. użytkowej 46,03m2 – cena wywoławcza 143.200,00zł. (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych ) - wadium w wys. 10% = 14.320.00zł. – mieszkanie mieści się na 2 piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, c.o. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 4163, KM 98, obręb 0011 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00064851/5, wynosi 246/10000.
  4. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy ulicy PLAC KOŚCIUSZKI 13 w Sosnowcu o pow. użytkowej 37,36m2– cena wywoławcza 54.700,00zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych ) - wadium w wys. 10% = 5.470,00zł. – mieszkanie mieści się na  parterze, składa się z  pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o. Do lokalu mieszkalnego przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 14,92m². Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 52/2, KM 63, obręb 0011 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą     nr KA1S/00032319/1, wynosi 189/10000.
  5. Lokal mieszkalny nr 10 położony przy ulicy ZBARASKIEJ 3 w Sosnowcu o pow. użytkowej 32,62m2 – cena wywoławcza 90.500,00zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych ) - wadium w wys. 10% = 9.050,00zł. – mieszkanie mieści się na  poddaszu, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, c.o. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 1510, KM 34, obręb 0009 Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00058112/8, wynosi 337/10000.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2021r. o godzinie 1300 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu  przy ulicy Staszica 19A.