Przedmiotem przetargu jest sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 

  1. Lokal mieszkalny nr 12b położony przy ulicy Plac Kościuszki 9 w Sosnowcu o pow. użytkowej 43,87m2 – cena wywoławcza 48.150,00zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych ) - wadium w wys. 10% = 4.815,00zł. – mieszkanie mieści się na wysokim parterze, składa się z 3 pokoi, wc na korytarzu, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 12,04m². Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 53, KM 63 obręb Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00065204/2, wynosi 428/10000.
  2. Lokal mieszkalny nr 4 położony przy ulicy Staszica 5 w Sosnowcu o pow. użytkowej 26,92m2 – cena wywoławcza 51,700,00zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych ) - wadium w wys. 10% = 5.170,00zł. – mieszkanie mieści się na 1 piętrze, składa się z pokoju, przedpokoju, łazienki z w.c. oraz kuchni, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 78, KM 52 obręb Sosnowiec, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00063110/2, wynosi 630/10000.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2018r. o godzinie 1300 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu przy ulicy Staszica 19A.

 

Lokal można obejrzeć po uprzednim umówieniu się z pracownikiem w Spółdzielni w dniu :

17.12.2018r. w godzinach od 1600 do 1700

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej powinna być dokonana na rachunek bankowy w GETIN BANK O/Sosnowiec nr rachunku: 98 1560 1166 0000 9100 0011 6040.