Przedmiotem przetargu jest sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych:

 

 

  1. Lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. STASZICA 1 w Sosnowcu o pow. użytkowej 27,40m²  - cena wywoławcza 38.000,00zł
    (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) – wadium w wysokości 10% = 3.800,00zł. Mieszkanie mieści się na 1 piętrze, składa się z pokoju
    i kuchni, wc wspólnego użytku, wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 80, KM 52, obręb 0011 Sosnowiec, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00063111/9 wynosi 658/10000.

  2. Lokal mieszkalny nr 24 położony przy ul. SUCHEJ 19 w Sosnowcu o pow. użytkowej 39,74m²  - cena wywoławcza 159.000,00zł
    (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) – wadium w wysokości 10% = 15.900,00zł. Mieszkanie mieści się na 2 piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki,  wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o., gazową. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 2238, KM 34, obręb 0009 Sosnowiec, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą  nr KA1S/00058113/5 wynosi 275/10000.

 

 

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2021r.o godzinie 13˚˚ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu przy ul. Staszica 19A.

 

Lokale można obejrzeć po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Działu Mieszkaniowego  w dniu 16 grudnia 2021r. o godzinie 13˚˚.