20 listopada 2013

Szanowni Mieszkańcy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza” informuje, iż od miesiąca grudnia 2013 roku Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WGK) rozpoczyna działania kontrolne w zakresie prawidłowego segregowania przez Państwa odpadów komunalnych w podziale na trzy frakcje: odpady mokre, suche i szkło. W przypadku stwierdzenia przez Urząd niewłaściwej segregacji rozumiane jako niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych skutkować będzie naliczeniem wyższej opłaty w wysokości 18 zł od osoby.

 

Kontrola prawidłowego segregowania odpadów przez Urząd Miejski w Sosnowcu