17 listopada 2023

DECYZJE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWIEC Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI I ODBIERANYMI W SPOSÓB NIESELEKTYWNY.

 

 

DECYZJE W SPRAWIE SEGREGACJI.