30 września 2022

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza" w Sosnowcu informuję o zmianie numeru rachunku bankowego.

Nowy rachunek bankowy