07 lutego 2018

Spółdzielnia mieszkaniowa "NASZA" w Sosnowcu ul.Staszica 19A realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38 -42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogońskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1,3 Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22 POIS 01.07.01-00-0085/17"

PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH