17 sierpnia 2021

ZAWIADOMIENIE, Porządek Obrad

 

Na podstawie § 11 pkt. 2, § 18 ust. 2, 6 i 7 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza” w Sosnowcu zawiadamia, że w dniu 8 września 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej „Domu Przyjęć Sielec” w Sosnowcu przy ul. Narutowicza 57 odbędzie się Walne Zgromadzenie, na które uprzejmie Pana/Panią zaprasza.

 

Walne Zgromadzenie 2021 r.