21 listopada 2019

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu informuje, że od dnia 01.12.2019 r. wprowadzone zostaną następujące opłaty:

  • 5,00 zł brutto za stronę za każdorazowe sporządzenie potwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających tytuł prawny do gruntu, budynku, lokalu lub ich części.
  • 30,00 zł brutto za każdorazowe przygotowanie przez Dział Członkowsko – Mieszkaniowy zaświadczenia o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu, w szczególności zaświadczeń sporządzanych celem przedłożenia w kancelariach notarialnych, bankach, sądzie, urzędzie skarbowym, wydawanych na prośbę lokatora i innych.

Informujemy ponadto, że czas oczekiwania na sporządzenie ww. dokumentów wynosi od 3 do 7 dni roboczych, a warunkiem ich wydania jest wpływ środków na rachunek SM „NASZA”.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” w Sosnowcu