23 maja 2023

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Nasza” w Sosnowcu zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej „Domu Przyjęć Sielec” w Sosnowcu przy ul. Narutowicza 57 odbędzie się Walne Zgromadzenie, na które uprzejmie Pana/Panią zaprasza.

 

Spis treści:

 

1. Zawiadomienie

2. Porządek obrad

3. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

4. Sprawozdanie RN za 2022

5. Sprawozdanie Zarządu za 2022

6. bilans 2022

7. rachunek zis 2022

 

 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie 2023 r.